Quý Phật tử phát tâm ủng hộ xây dựng chùa Viên Quang (Nam Đàn - Nghệ An) xin gửi về: 1. Tài khoản : Chùa Viên Quang. Số tài khoản : 3609201002498. Tại : Ngân Hàng Nông Nghiệp & PTNT huyện Nam Đàn - Nghệ An. 2. Tài khoản : Vương Tấn Việt ( Sư Phụ ). Số tài khoản : 04201010918516. Tại : Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Đô Thành Kính thưa quý đạo hữu. Kể từ ngày 25/8/2012 Vì đạo thiêng chính thức sử dụng phiên bản mới với nhiều tính năng mới. Quý đạo hữu có thể vào Kênh Vì đạo thiêng thông qua 2 tên miền vidaothieng.net hoặc vidaothieng.com đều được ạ. Với phiên bản này, Phật tử vẫn có thể nghe miễn phí bài giảng online ạ. Trân trọng
  Hotline:  083.8462646 - 086.6837989

Danh mục Album


1. Tâm linh là gì?
2. Tu như thế nào cho đúng
3. Cơ hội trong cuộc sống
4. Bên kia sông mặt trời
5. Nhân quả sâu xa 
6. Bát phong xuy bất động
7. Ngàn Năm Thăng Long
8. Pháp Cú 06
9. Ý nghĩa sự Giác Ngộ
10. Xây dựng kiếp sau
11. Xây chùa đúc tượng
12. Vào cửa Phật
13. Tu trong đời sống hằng ngày
14. Tứ Thánh Đế 02
15. Tứ Thánh Đế 01 
16. Truyền thuyết cội nguồn
17. Trụ trì thời hiện đại 02 
18. Trụ trì thời hiện đại 01 
19. Trọn lòng theo Phật 
20. Trái tim hạnh Phúc 
21. Tình yêu Đạo Pháp 02
22. Tình yêu Đạo Pháp 01
23. Tính Tình
24. Tình nghĩa & trách nhiệm
25. Thiền là tương lai nhân loại
26. Thiền Học 03
27. Thiền Học 02
28. Thiền Học 01 
29. Thế nào là đệ tử Phật
30. Tất cả pháp đều là PP
31. Tâm lý Đạo Đức 04 
32. Tâm lý Đạo Đức 03
33. Tâm lý Đạo Đức 02
34. Tâm lý Đạo Đức 01
35. Sự Khác Biệt 04 
36. Sự Khác Biệt 03 
37. Sự Khác Biệt 02 
38. Sự Khác Biệt 01
39. Si Mê là gì ?
40. Quê hương tâm linh
41. Quan điểm Phật sự
42. Phát Tâm Bồ Tát
43. Pháp Cú 05 
44. Pháp Cú 04 
45. Pháp Cú 03
46. Pháp Cú 02 
47. Pháp Cú 01 
48. Những bài hoằng Pháp 05
49. Những bài hoằng Pháp 04
50. Những bài hoằng Pháp 03
51. Những bài hoằng Pháp 02
52. Những bài hoằng Pháp 01
53. Nhân Quả giàu nghèo
54. Nhân Quả công bằng 
55. Người với người
56. Một Đạo Phật chung
57. Lý tưởng Tu Hành 02
58. Lý tưởng Tu Hành 01 
59. Lý thuyết thực hành Thiền
60. Luận về Nhân Quả  
61. Linh Thiêng
62. Kinh Pháp Hoa 04
63. Kinh Pháp Hoa 03
64. Kinh Pháp Hoa 02 
65. Kinh Pháp Hoa 01 
66. Kinh NiKaYa 03 
67. Kinh NiKaYa 02 
68. Kinh NiKaYa 01 
69. Kinh Kim Cang 03
70. Kinh Kim Cang 02 
71. Kinh Kim Cang 01 
72. Khiêm tốn trong Giáo Pháp
73. Hãy tự mình thắp đuốc lên
74. Góp nhặt cát đá
75. Giới Luật
76. Giải đáp thắc mắc 
77. Giá trị của mỗi con người
78. Dạy con nên người
79. Đạo Phật và Xã Hội 04
80. Đạo Phật và Xã Hội 03
81. Đạo Phật và Xã Hội 02
82. Đạo Phật và Xã Hội 01
83. Đạo Phật và dân tộc 02
84. Đạo Phật và dân tộc 01 
85. Đạo Phật trong ĐS gia đình
86. Đạo phật thiên niên kỷ 02
87. Đạo phật thiên niên kỷ 01
88. Đạo làm người 04
89. Đạo làm người 03 
90. Đạo làm người 02 
91. Vui trong công việc
92. Giữ gìn đạo tâm cho nhau
93. Pháp Cú 08
94. Tứ trọng ân 
95. Doanh nhân với đạo phật 
96. Hai nguồn tâm linh
97. Những tầng bậc tu chứng 
98. Đạo làm người 01
99. Hướng dẫn TTN phất tử 
100. Xã hội công bằng
101. Tập huấn ĐT miền bắc
102. Khi người giàu tu thiền
103. Pháp Cú 07
104. Đôi cánh của người xuất gia
105. Thế kỷ của tâm linh
106. Đạo làm con
107. Đạo đức người tu 
108. Con đường tâm
109. Các pháp môn tu hành 
110. Các Pháp Ba La Mật
111. Bát Nhã Tâm Kinh 02 
112. Bát Nhã Tâm Kinh 01 
113. Bài học ngàn vàng
114. 32 Tướng tốt của Đức Phật
115. Lịch sử Đức Phật nói thêm
116Bài giảng năm 2013 
117Bài giảng năm 2014 


lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf

 Xem tất cả

 
Bài hát mới nhất
Sự linh ứng của Bồ tát Quán Thế Âm
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 96789
Tâm tịnh thì Độ tịnh
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 13387
Tình cảm cao thượng ở đời
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 15492
Đạo tâm vô giá
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 6831
Hạnh phúc là khi có Phật trong đời
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 7300
Cỏ và Lúa
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 8574
May mắn đến từ đâu
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 13368
Một đạo Phật an lạc
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 5483
Như con Voi giữa trận (B)
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 5831
Như con Voi giữa trận (A)
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 7085
Phía sau hạnh phúc
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 25473
Tiết kiệm cũng là đạo đức (B)
Trình bày: Thích Chân Quang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng pháp | Lượt nghe: 6125

 Xem tất cả